لزوم اصلاح آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای پرستاران در دولت جدید، ١۵ پرستار در سال ٩۵ حین کار فوت کردند!

لزوم اصلاح آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای پرستاران در دولت جدید، ١۵ پرستار در سال ٩۵ حین کار فوت کردند!

پاراف لزوم اصلاح آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای پرستاران در دولت جدید، ١۵ پرستار در سال ٩۵ حین کار فوت کردند! : محمد شریف‌مقدم قائم‌مقام سازمان نظام…

نمایندگان مجلس  به وزیر نیرو نامه نوشتند، اپراتورهای پستهای فشار قوی را تعیین تکلیف کنید + مستندات

نمایندگان مجلس به وزیر نیرو نامه نوشتند، اپراتورهای پستهای فشار قوی را تعیین تکلیف کنید + مستندات

نمایندگان مجلس به وزیر نیرو نامه نوشتند، اپراتورهای پستهای فشار قوی را تعیین تکلیف کنید + مستندات :  اپراتورهای پست های فشار قوی چندسالی است…