جزئیات دستورالعمل تسهیلات اشتغالزایی صندوق کارآفرینی امید

پاراف جزئیات دستورالعمل تسهیلات اشتغالزایی صندوق کارآفرینی امید : مطابق مصوبه‌ی شماره‌ی ۳۰۴۱۶/۱۹۰۱ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۵ شورای عالی اداری «صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام…