نکاتی درباره کاردائم شبانه و بیمارانی که به تأیید پزشک معتمد بیمه احتیاج ندارند

پاراف نکاتی درباره کاردائم شبانه و بیمارانی که به تأیید پزشک معتمد بیمه احتیاج ندارند : مطابق ماده ۵۶ قانون کار، کارگر نوبتی(شیفتی)، کارگری است…

توضیحات معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره حقوق و مزایا، تعرفه ها، کارانه و پروانه کار پرستاری

پاراف توضیحات معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره حقوق و مزایا، تعرفه ها، کارانه و پروانه کار پرستاری : محمد میرزابیگی معاون پرستاری وزارت بهداشت در…