توضیحات وزیر نفت درباره استخدام نیروهای بومی، بانوان، فارغ التحصیلان و مدیران نفتی بومی

پاراف توضیحات وزیر نفت درباره استخدام نیروهای بومی، بانوان، فارغ التحصیلان و مدیران نفتی بومی : بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در نشست با مدیران…

بخشنامه سنوات ارفاقی کارکنان آموزش وپرورش استثنائی

پاراف بخشنامه سنوات ارفاقی کارکنان آموزش وپرورش استثنائی : سنوات ارفاقی کارکنان آموزش وپرورش استثنائی ازتاریخ ۸۸/۱/۱لغایت ۹۱/۱۰/۱۲محاسبه نخواهدشد. وزارت آموزش پرورش بخشنامه شماره ۷۱۰/۵…