رای ۲۳۹ دیوان درباره کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران موضوع شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها

پاراف رای ۲۳۹ دیوان درباره کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران موضوع شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها : کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴/۱۱۹۱ موضوع:…

رای ۷۵۴ الی ۷۵۶ دیوان درباره بکارگیری مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی

پاراف رای ۷۵۴ الی ۷۵۶ دیوان درباره بکارگیری مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی : کلاسه پرونده: ۹۴/۷۸۸، ۹۴/۷۸۷، ۹۴/۷۸۶شماره دادنامه: ۷۵۴ الی…

رای ۲۳۰ دیوان درباره ابطال آزمون کارشناسان رسمی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه

پاراف رای ۲۳۰ دیوان درباره ابطال آزمون کارشناسان رسمی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه : کلاسه پرونده: هـ ع/۹۴/۸۶۳ موضوع: ابطال…

رای دیوان عدالت درباره ابطال عوارض معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی

پاراف رای دیوان عدالت درباره ابطال عوارض معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبات ۷ شورای اسلامی…

رای دیوان عدالت درباره مشاغل کارگری در دستگاههای دولتی (دادنامه ۷۶۷)

پاراف رای دیوان عدالت درباره مشاغل کارگری در دستگاههای دولتی : کلاسه پرونده: ۹۰/۳۸۰شماره دادنامه: ۷۶۷موضوع رأی: ابطال قسمتهایی از بخشنامه های شماره ۳۴۸۴۳-۸/۴/۱۳۸۸و ۸۰۸۰۸-۱۱/۸/۱۳۸۸…