رای ۲۴۵ دیوان عدالت درباره اعمال فوق العاده ایثارگری برای فرزندان شهدا

پاراف رای ۲۴۵ دیوان عدالت درباره اعمال فوق العاده ایثارگری برای فرزندان شهدا : کلاسه پرونده هـ ع۹۴۲۴ موضوع: ابطال نامه شماره ۱۹۰۴/۱۷۶/۲ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲…

طبقه تشویقی خلاف قانون است، نامه ۱۶۲۰۰۳ دیوان عدالت به سازمان امور اداری و استخدامی

پاراف طبقه تشویقی خلاف قانون است، نامه ۱۶۲۰۰۳ دیوان عدالت به سازمان امور اداری و استخدامی :دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۶۲۰۰۳/۲۰۰ مورخ ۹۵/۱۰/۱۱…

رای ۲۳۹ دیوان درباره کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران موضوع شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها

پاراف رای ۲۳۹ دیوان درباره کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران موضوع شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها : کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴/۱۱۹۱ موضوع:…

رای ۷۵۴ الی ۷۵۶ دیوان درباره بکارگیری مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی

پاراف رای ۷۵۴ الی ۷۵۶ دیوان درباره بکارگیری مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی : کلاسه پرونده: ۹۴/۷۸۸، ۹۴/۷۸۷، ۹۴/۷۸۶شماره دادنامه: ۷۵۴ الی…

رای ۲۳۰ دیوان درباره ابطال آزمون کارشناسان رسمی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه

پاراف رای ۲۳۰ دیوان درباره ابطال آزمون کارشناسان رسمی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه : کلاسه پرونده: هـ ع/۹۴/۸۶۳ موضوع: ابطال…