مبنای بازنشستگی، افزایش سهمیه دانشجویی ایثارگران و مجوز استخدام پایور در نیروی انتظامی

پاراف مبنای بازنشستگی، افزایش سهمیه دانشجویی ایثارگران و مجوز استخدام پایور در نیروی انتظامی : نمایندگان مردم در خانه ملت مصوب کردند مستمری بازنشستگان مشمول…

بازنشستگی بدون محدودیت بانوان با ۲۰ سال سابقه و اعطای دو هفته مرخصی زایمان برای پدران شاغل در بخش‌های دولتی

پاراف بازنشستگی بدون محدودیت بانوان با ۲۰ سال سابقه و اعطای دو هفته مرخصی زایمان برای پدران شاغل در بخش‌های دولتی : نمایندگان مردم در…

تعیین تکلیف هزینه بیمه درمانی کارکنان شورای درمانی حل اختلاف و جذب بیش از ۴۰۰۰ قاضی و کارمند در قوه قضائیه

پاراف تعیین تکلیف هزینه بیمه درمانی کارکنان شورای درمانی حل اختلاف و جذب بیش از ۴۰۰۰ قاضی و کارمند در قوه قضائیه : نمایندگان مردم…

تصویبنامه نحوه محاسبه حق بیمه کسر شده کارکنان دولتی از فوق‌العاده اضافه کار، تصویب نامه ۱۲۲۲۹۰

پاراف تصویبنامه نحوه محاسبه حق بیمه کسر شده کارکنان دولتی از فوق‌العاده اضافه کار، تصویب نامه ۱۲۲۲۹۰ موضوع مصوبه شماره ۱۲۲۲۹۰/ت۵۱۱۲۸هـ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۵ هیأت وزیران. دانلود…