بخشنامه تعیین مدیران و مقامات استانی و عزل و تغییر آنها با هماهنگی استانداران

پاراف بخشنامه تعیین مدیران و مقامات استانی و عزل و تغییر آنها با هماهنگی استانداران موضوع بخشنامه شماره ۱۵۴۶۱۸/۵۱۵۷۶ مورخ ۹۳/۱۲/۱۷ معاون اول رییس‌جمهور. ۱-…

اعلام ضوابط جدید ادامه تحصیل کارکنان دولت، بخشنامه ۸۴۹۰۴۲ مورخ ۹۵/۸/۲۵ سازمان امور اداری استخدامی

پاراف اعلام ضوابط جدید ادامه تحصیل کارکنان دولت، بخشنامه ۸۴۹۰۴۲ مورخ ۹۵/۸/۲۵ سازمان امور اداری استخدامی : این بخشنامه با هدف مدیریت موثر فرصت های…

نامه های شماره ۸۲۲۳۳۰ و ۷۹۳۷۹۴ سازمان امور اداری و استخدامی درباره رفع ابهامات قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص

پاراف نامه های شماره ۸۲۲۳۳۰ و ۷۹۳۷۹۴ سازمان امور اداری و استخدامی درباره رفع ابهامات قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص :…