بخشنامه نحوه ی ارتقاء مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان به رتبه های حرفه ای و جذب و سازماندهی روحانیون وظیفه

پاراف بخشنامه نحوه ی ارتقاء مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان به رتبه های حرفه ای و جذب و سازماندهی روحانیون وظیفه :وزارت آموزش و…

مجلس کلیات طرح یکسان سازی مزایا و امتیازات کارکنان قرارداد معین اپراتور برق را تصویب کرد

پاراف مجلس کلیات طرح یکسان سازی مزایا و امتیازات کارکنان قرارداد معین اپراتور برق را تصویب کرد : روح الله بابایی عضو هیات ریییسه کمیسیون…

جزئیات بکارگیری سربازان در دستگاه های اجرایی و نهادهای غیردولتی و سالمندان در دولت

پاراف جزئیات بکارگیری سربازان در دستگاه های اجرایی و نهادهای غیردولتی و سالمندان در دولت : نمایندگان مردم در خانه ملت، چگونگی بکارگیری مشمولان خدمت…

آخرین خبرها از افزایش حقوق کارمندان، افزایش سن بازنشستگان، پرداخت حقوق به جانبازان و رزمندگان معسر

پاراف آخرین خبرها از افزایش حقوق کارمندان، افزایش سن بازنشستگان، پرداخت حقوق به جانبازان و رزمندگان معسر : محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم…

جزئیات اصلاحات جدید قانون خدمات کشوری، همسان سازی و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

پاراف جزئیات اصلاحات جدید قانون خدمات کشوری، همسان سازی و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان : جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور…

‌قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی

پاراف ‌قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی : قانون پرداخت پاداش پایان خدمت…