تصویبنامه هیأت وزیران مبنی بر ممنوعیت خرید خودرو خارجی

0
54

پاراف تصویبنامه هیأت وزیران مبنی بر ممنوعیت خرید خودرو خارجی : ابلاغ تصویبنامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۶۴۲ مورخ ۱۱/۳/۹۳ هیأت محترم وزیران مبنی بر ممنوعیت خرید خودرو خارجی با عنایت به تصویبنامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۶۴۲ مورخ ۱۱/۳/۹۳ هیأت محترم وزیران خرید خودرو خارجی ممنوع گردیده است.
به استناد بند ۱۱ فهرست منضم به تصویبنامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۶۴۲ مورخ ۱۱/۳/۹۳ هیأت محترم وزیران واردات انواع اتوبوس ، مینی بوس ، ون ، سواری ، وانت ، انواع کامیون ، کشنده ، و کامیونت خارجی از سوی دستگاههای اجرائی دولتی ممنوع گردیده است.

همچنین برابر بند ۳۷ فهرست مذکور انواع خودروهای خدمات شهری ( آتش نشانی ، آمبولانس ، جاروب خیابانی ، خط کشی خیابان ، کمک رسان ، برف روب ، پول رسان ، حمل زباله و … ) از سوی دستگاههای اجرائی دولتی ممنوع میباشد. مسئولیت بر حسن اجرای این بند بر عهده ذیحسابان دستگاههای یادشده می باشد.

به استناد بند ۱۱ فهرست منضم به تصویبنامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۶۴۲ مورخ ۱۱/۳/۹۳ هیأت محترم وزیران واردات انواع اتوبوس ، مینی بوس ، ون ، سواری ، وانت ، انواع کامیون ، کشنده ، و کامیونت خارجی از سوی دستگاههای اجرائی دولتی ممنوع گردیده است. همچنین برابر بند ۳۷ فهرست مذکور انواع خودروهای خدمات شهری ( آتش نشانی ، آمبولانس ، جاروب خیابانی ، خط کشی خیابان ، کمک رسان ، برف روب ، پول رسان ، حمل زباله و … ) از سوی دستگاههای اجرائی دولتی ممنوع میباشد. مسئولیت بر حسن اجرای این بند بر عهده ذیحسابان دستگاههای یادشده می باشد.

یک دیدگاه بفرستید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید