مدیریت محله در قانون خدمات کشوری!

مدیریت محله در قانون خدمات کشوری!

پاراف مدیریت محله در قانون خدمات کشوری! : قانون مدیریت خدمات کشوری آنقدر در ساماندهی وضعیت کارمندان و کارکنان دولت و دستگاههای دولتی موفق عمل کرده است که حالا قرار است مدیریت محله ها را نیز بر عهده بگیرد!. در این زمینه علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در همایش هم اندیشی مسوولیت اجتماعی بنگاه های کشور که در هتل همای تهران برگزارشد گفت: باید سیاست هایی را پیگیری کنیم که کمترین عوارض را برای جامعه داشته باشد و در قبال هر گونه عوارضی باید احساس مسوولیت کنیم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه داروی بی بدیل جامعه ایران گسترش خیر جمعی است گفت: این سرزمین امروز بیش از هر دوره ای نیاز دارد که همه مراقب هم باشیم.

وی گفت: باید سیاست هایی را پیگیری کنیم که کمترین عوارض را برای جامعه داشته باشد و در قبال هر گونه عوارضی باید احساس مسوولیت کنیم.

ربیعی بیان داشت: در کنار کنش هایی که ما در جامعه انجام می دهیم انسان هایی شکل گرفته اند که باید در قبال آنها احساس مسوولیت کنیم.به گفته وی اگر جامعه سمت و سوی نامناسبی دارد ما مسوول هستیم.

وی در خصوص برخی از ضرب المثل ها نظیر آنکه هرکس باید گلیم خود را از آب بیرون بکشد ، گفت: این نگرشی نادرست است زیرا ما در برابر فرزندان خود ، خانواده ، محیط اولیه ، محیط ثانویه و حتی در برابر خودمان مسوول هستیم.

وی گفت: امروز از مجتمعی بازدید کردم که در آن فرزندانی معلول به لحاظ ذهنی به دنیا آمده اند ، حتی فرد هوشمندی که در کنار او در این مجتمع است رنج می برد.

به گفته ربیعی، جامعه ای که همه بخواهند روی شانه های هم حرکت کنند (زرنگی) ، جامعه مسوولانه نیست. وی تاکید کرد: باید جامعه ای بسازیم که برای حرکت دیگران جا بگذاریم.اگر از مسوولیت پذیری اجتماعی دوری کنیم نمی توانیم به سعادتمندی جامعه برسیم . ما حتی در برابر افرادی که نمی شناسیم مسوول هستیم.

وی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید دولتی فروتن است است گفت: دولت فروتن کمتر از داشته هایش صحبت می کند و همواره نیازمند یادگیری از یکدیگر هستیم.

وی اظهار داشت: در قانون خدمات کشوری مدیریت محله را پیش بینی کرده ایم به طوری که حتی فعالیت ها ی آموزشی را بتوان از این طریق انجام داد.وی تاکید کرد: موضوع مسوولیت اجتماعی باید شفاف شود ، حتی می توانیم حسابرسی خیر جمعی را راه اندازی کنیم.ربیعی معتقد است هنر ما باید این باشد که افراد مسوولیت اجتماعی خود را ایفا کنند.روابط عمومی وزارت تعاون.