چرا نرخ سپرده ها پایین میاد(تدبیر) ولی نرخ بهره وامها هی بالا میره(امید).چرا وقتی قانونی به نفع بانک است عطف به ماسبق میشه ولی اگر اگر و اگر خدای نکرده به نفع مردم باشد عطف به ما سبق نمیشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟