صدور گواهی‌های حضور در جبهه رزمندگان به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد

0
2

پاراف قوانین و مقررات در مورد صدور گواهی‌های حضور در جبهه رزمندگان به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد : واگذاری صدور گواهی‌های حضور در جبهه رزمندگان به وزارت جهاد کشاورزی موضوع بخشنامه شماره ۱۴۹/۱۴/۲۰۱/م/۴/ن مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ ستاد کل نیروهای مسلح.

با عنایت به این‌که وزارت جهاد کشاورزی (جهاد سازندگی سابق) در طول جنگ تحمیلی مبادرت به اعزام رزمندگان (متخصص و عادی) به مناطق جنگی نموده، لذا صدور گواهی‌های حضور در خصوص کارکنان جمعی و یا کسانی که در مدت جنگ تحمیلی از جانب آن وزارت به عنوان نیروهای جهاد پشتیبانی جنگ به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل اعزام شده‌اند، به آن وزارت واگذار و معتبر است.

از: معاونت نیروی انسانی رییس ارکان و امور مشترک ستاد کل ن.م- اداره منابع انسانی   به: گیرندگان محترم زیر

موضوع: طرح یکنواخت سازی گواهی جبهه رزمندگان / پیرو نامه ابلاغیه شماره: ۵۰/۱۴/۲۰۱/م/۴/ن مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۳،

۱- با عنایت به این‌که وزارت جهاد کشاورزی (جهاد سازندگی سابق) در طول جنگ تحمیلی مبادرت به اعزام رزمندگان (متخصص و عادی) به مناطق جنگی نموده، لذا صدور گواهی‌های حضور در خصوص کارکنان جمعی و یا کسانی که در مدت جنگ تحمیلی از جانب آن وزارت به عنوان نیروهای جهاد پشتیبانی جنگ به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل اعزام شده‌اند، به آن وزارت واگذار و معتبر است.

۲- مراجع صادر کننده مجاز گواهی جبهه در وزارت جهاد کشاورزی، «مدیر کل امور ایثارگران وزارت» و در استانها، «مدیر امور سازمان جهاد کشاورزی استان» می‌باشند.

۳- خواهشمند است دستور فرمایید جهت حسن اجرای ابلاغیه، اقدام‌های لازم را به عمل آورند.

سرتیپ محمدحسن باقری

معاون نیروی انسانی

این مطلب را هم بخوانید :   دلیل عملی نشدن قانون جامع ایثارگران در برخی دستگاه های دولتی، انتظارات ایثارگران از دولت دوازدهم

یک دیدگاه بفرستید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید