دستورالعمل نحوه انتقال و مأموریت به کلانشهرها

1
2

پاراف دستورالعمل نحوه انتقال و مأموریت به کلانشهرها موضوع بخشنامه شماره 19664/92/220 مورخ 30/11/1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه های اجرایی و استانداری های کلانشهرها

موضوع: انتقال و مأموریت به کلانشهرها

با سلام و احترام؛
در اجرای مفاد ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر ممنوعیت انتقال یا مأموریت به کلانشهرها به آگاهی می رساند:

1- لازم است موارد خاص نیاز به انتقال یا مأموریت به دستگاه های اجرایی ملی و استانی در تهران و سایر کلانشهرها پس از اخذ نظر موافق بالاترین مقام وزارتخانه یا سازمان مرکزی مربوط با مستندات لازم و با امضای معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی ذیربط جهت اخذ مجوز کارگروه موضوع بند «الف» ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه به این معاونت ارسال گردد.

2- موارد خاص نیاز به انتقال و مأموریت به استانداری های کلانشهرها و مراکز تابعه پس از اخذ نظر موافق استاندار محترم، جهت اخذ مجوز کارگروه فوق الذکر، با مستندات لازم و با امضای معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری های به این معاونت ارسال گردد.

3- به منظور برنامه ریزی برای سال 1393، لازم است لیست کلیه افرادی که طی سال 1392 به دستگاه های اجرایی کلانشهرها (ملی و استانی) انتقال یا مأموریت یافته اند، حداکثر تا 15/12/1392 به این معاونت ارسال گردد.

محمدعلی داریانی- معاون هماهنگی اجرای مقررات دولتی

این مطلب را هم بخوانید :   تفکیک وزارتخانه‌ها بر خلاف برنامه ششم نیست، لایحه قانون مدیریت خدمات نهایی شد، آزمونهای استخدامی تشریفاتی نیست، حداكثر حقوق مديران ۱۸ ميليون است

یک دیدگاه بفرستید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید