سلام،،،متاسفانه بیشترقوانین مربوط به ایثارگران،فقط روی کاغذآمده وبنام ایثارگرو….‌خصوصاًاموراستخدامی،فرزندان،ومعوقات وحقوق اعطایی،اصلا کسی بغکرایثارگران نیست،،مسولان بنیادفقط حقوق میگیرندتا سه کلمه بگویند،،،نداریم،نمیدانیم،،بماچه،،فقط بنام خانواده معززشهداونیزایثارگران،،چه بگویم،،بمامیگویندمگربرای پول رفتیدجبهه؟پس عزیزم کارمندومدیربنیادی،،،شمایکماه بدون حقوق کارکن،،دیکه توپ وگلوله نیست،، شکنجه گاههای عراق نیست،،،ساختمان شیک ونوسازبنیاده،،،راستی اینهمه ساختمان وکارمندوتشکیلات به چه دردخانواده های مامیخوره،،سالیانه میلیاردها تومان صرف هزینه شماوساختمانهاتون میشه،،که بزنیدتوذوق ارباب رجوعی که اسمش نان دونی هزاران گوینده نه نداریم نیامده،نکفتن،کی،،،چی،،کجا،،وای برشما،،