پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

چگونه معافیت پزشکی بگیریم!؟

چگونه معافیت پزشکی بگیریم!؟

پاراف چگونه معافیت پزشکی بگیریم!؟ : بر اساس ماده ۴۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، به مشمولانی که به علت ابتلا به بیماری، موقتاً قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نباشند، برای مدتی که شورای پزشکی تعیین می نماید و در هر حال متجاوز از یک سال نخواهد بود، معافیت موقت پزشکی داده خواهدشد و در سال دوم، در صورت ادامه بیماری، به همان نحو اقدام و چنانچه در سال سوم نیز قادر به انجام خدمت نباشند، به طور دائم از خدمت دوره ضرورت معاف خواهندشد.

با این حال، بر اساس ماده ۳۹، افرادی که « به علت نقص عضو و یا ابتلا به بیماری از سلامتی کامل برخوردار نبوده، اما قادر به انجام خدمت در امور غیررزمی» هستند، «برای انجام خدمت در مشاغل غیررزمی نیروهای نظامی یا انتظامی اختصاص داده می شوند.

آن قسمت از برنامه آموزش عملی و نظامی را که به تشخیص کمیسیون پزشکی مراکز آموزش نیروهای مسلح، با سلامتی آنان منافات داشته باشد، انجام نخواهندداد.» مشمولان پزشک، تنها در صورتی می توانند از معافیت پزشکی استفاده کنند که قادر به طبابت نباشند. طبق تبصره یک ماده ۴۰، «آن تعداد از مشمولین خدمت دوره ضرورت پزشک که از سلامتی کامل برخوردار نیستند، لیکن قادر به طبابت می باشند، به خدمت دوره ضرورت اعزام می گردند و برابر نظر شوراهای پزشکی از خدمت سنگین معاف خواهندشد.

با وجود این، قانونگذار اجازه داده است مشمولانی که معافیت پزشکی یا کفالت دریافت کرده اند، در زمان جنگ به خدمت احضار شوند. بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۰، «در زمان جنگ یا بسیج همگانی، می توان افرادی را که در زمان صلح به علل پزشکی یا تکفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند نیز به خدمت احضار کرد.» طبق ماده ۴۱ قانون خدمت وظیفه عمومی، اصلاحیه سال ۱۳۹۰، «کلیه مشمولین وظیفه باید قبل از اعزام به خدمت توسط یک پزشک از نیروهای مسلح معاینه شوند و در صورت نبودن پزشک از نیروهای مسلح، توسط پزشکان غیرنظامی متعهد که صلاحیت آنان به وسیله نیروی انتظامی تأیید شده باشد، معاینه گردند. در هر صورت اظهار نظر در مورد معافیت پزشکی مشمول، موکول به نظر شورای سه نفره پزشکان نیروهای مسلح شهرستان است.

این مطلب را هم بخوانید :   مهم‌ترین مشکلات حقوقی مالکان و مستأجران

همچنین براساس تبصره یک ماده ۴۱، رأی اکثریت این شورا در مورد استحقاق مشمول برای دریافت معافیت پزشکی، معتبر خواهدبود. همچنین، طبق ماده ۴۲ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، «مشمولینی که در شورای پزشکی شهرستان مربوط، با معاینه بالینی معاف از خدمت تشخیص داده نشوند و به تشخیص این شورا یا رئیس واحد وظیفه عمومی مربوط یا اعتراض مشمول، نیاز به معاینه تخصصی داشته باشند، رئیس حوزه موظف است آنان را به نزدیک ترین مرکز مجهز وزارت بهداشت، یا بیمارستان های نیروهای مسلح معرفی نمـاید تا مورد معاینه قرار گیرند.*خراسان.