پاراف ، در این صفحه (گالری گرافیک کارمندی) بنرها و تصاویری را قرار خواهد ، تا دستگاههای دولتی و کارمندان دیگر نیازی به طراحی گرافیک جهت مناسبتهای مختلف نداشته باشند.علاقمندان میتوانند بر روی تصاویر کلیک راست نموده و گزینه ذخیره تصویر را انتخاب و نصبت به چاپ آن اقدام نمایند.سایز تصاویربه اندازه سه در یک می باشد.به مرور تصاویر ناسبتهای مختلف تکمیل خواهد  شد.