دستگاههای دولتی ملزم به اسقاط خودروهای فرسوده پلاک قرمز شدند

پاراف دستگاههای دولتی ملزم به اسقاط خودروهای فرسوده پلاک قرمز شدند :

بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير يک مسئول مهم دولتي به تعدادي از وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي، تاکيد شده است که با توجه به مصوبات سالهاي گذشته دولت، خودروهاي با عمر بالاي 15 سال موجود در دستگاههاي دولتي، از رده خارج محسوب شده و بايد نسبت به اسقاط آنها اقدام شود و هرگونه هزينه کرد براي تعميرات اساسي اين خودروها ممنوع بوده و مسئول مربوطه بايد جوابگوي هزينه هاي انجام شده باشد.

پلاک قرمز

اسقاط خودروهای فرسوده پلاک قرمز

دستگاههای دولتی ملزم به اسقاط خودروهای فرسوده پلاک قرمز شدند