[…] و در پی انتشار فیش های حقوقی نجومی، مرکز پژوهش های مجلس گزارشی در این زمینه منتشر نموده بود که در آن به بخشنامه فوق […]