پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

تشویق ادارات فعال در دنیای مجازی توسط دولت

پاراف تشویق ادارات فعال در دنیای مجازی توسط دولت : بر اساس ابلاغیه یک مسئول مهم اجرایی به همه مسئولان وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و استانداری ها، مقرر شده است با عنایت به توجه ویژه دولت به توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری، نسبت به اصلاح و به روزرسانی استانداردهای وب سایت ها و پورتال های دستگاه های اجرایی در اسرع وقت اقدام کنند.

بر اساس این ابلاغیه، دستگاه ها موظفند هرساله بهترین واحد سازمانی را با توجه به فعالیت در محتوای این وب سایت ها، معرفی و تشویق کنند.

تشویق ادارات فعال در دنیای مجازی توسط دولت

ادارات فعال در دنیای مجازی

این مطلب را هم بخوانید :   دلایل عدم اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد برای پرستاران