تعیین تکلیف آزمون استخدامی آموزش و پرورش و استخدام 38000 کارمند جدید در دولت

پاراف تعیین تکلیف آزمون استخدامی آموزش و پرورش و استخدام 38000 کارمند جدید در دولت : رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال گذشته قول داده بود که استخدام‌های تعهد شده از سال ۱۳۹۰ به بعد با تامین بودجه لازم در سال جاری انجام شود.

علی صفدری، معاون منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از استخدام تدریجی ۳۸ هزار نفری که تعهدات استخدامی مانده از دولت گذشته را در بر می گیرد،خبر داد.

وی گفت: این استخدام ها به تدریج در حال انجام بوده و ازابتدای امسال بر اساس آمار و اطلاعاتی که استانها به دستگاهها ارائه کردند، شروع شده است.

وی از تعداد استخدام های انجام شده در سال جاری ابراز بی اطلاعی کرد ودر مورد زمان برگزاری آزمون و دستورالعمل های استخدام ۵۰۰۰ نفری آموزش وپرورش گفت: هنوز زمان قطعی آن مشخص نیست، ولی هماهنگی‌هایی با وزیر آموزش وپرورش انجام شده تا متناسب با برنامه ریزی آنها بتوان آزمون را برگزار کرد.

وی در رابطه با تمدید مجدد اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری یادآور شد: بررسی ها برای دائمی شدن این قانون در کمیسیون های دولت در حال انجام بوده و برخی ازمفاد آن نیازمند اصلاحات است.

معاون منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین درباره استخدام در۲۰۰۰ دستگاه اجرایی گفت: هنوز بحث استخدام مطرح نیست و موضوع انتخاب است. نظامی درحال طراحی است تا افرادی که در سطحی از ویژگی های تحصیلی و تجربی هستند بتوانند به مدیریت کشور کمک کنند، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.*ایسنا.