نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد اجباری نیست

مدارک پلیس برای احراز مالکیت کافیست، نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد اجباری نیست

پاراف مدارک پلیس برای احراز مالکیت کافیست، نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد اجباری نیست : عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در حاشیه نشست فرماندهان…