۲۸ فایل حسابرسی ، کیفیت حسابرسی، تئوری نمایندگی و خصوصیات شرکت

۲۸ فایل حسابرسی ، کیفیت حسابرسی، تئوری نمایندگی و خصوصیات شرکت

10,000 RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید