پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

مدیریت منابع انسانی (قانون استخدام) نیروی انتظامی

دانلود لایحه مدیریت منابع انسانی (قانون استخدام) نیروی انتظامی (ناجا)

پاراف دانلود لایحه مدیریت منابع انسانی (قانون استخدام) نیروی انتظامی (ناجا) : وزارت کشور در راستای تدابیر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا مبنی بر یک آهنگ سازی قوانین استخدامی نیروهای مسلح لایحه مدیریت منابع انسانی نیروی انتظامی را برای سیر مراحل تقنینی به هیئت دولت ارسال نمود.

ستاد کل نیروهای مسلح ،لایحه دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی را که در راستای تدابیر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا مبنی بر یک آهنگ سازی قوانین استخدامی نیروهای مسلح تدوین و به تأیید فرماندهی نیروی انتظامی و ستاد کل نیروهای مسلح رسیده را برای سیر مراحل تقنینی به وزارت کشور ارسال نمود.

دانلود لایحه مدیریت منابع انسانی (قانون استخدام) نیروی انتظامی (ناجا)

ستاد کل نیروهای مسلح ،لایحه دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی را که در راستای تدابیر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا مبنی بر یک آهنگ سازی قوانین استخدامی نیروهای مسلح تدوین و به تأیید فرماندهی نیروی انتظامی و ستاد کل نیروهای مسلح رسیده را برای سیر مراحل تقنینی به وزارت کشور ارسال نمود.

لیکن با عنایت به طولانی شدن زمان تأیید و ارسال پیش نویس جدید به وزارت کشور،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ارایه درخواستی عنوان نمود تا ضمن بررسی لایحه جدید مدت اجرای قانون فعلی به مدت یک سال دیگر تمدید شود.پاراف.

ستاد کل نیروهای مسلح ،لایحه دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی را که در راستای تدابیر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا مبنی بر یک آهنگ سازی قوانین استخدامی نیروهای مسلح تدوین و به تأیید فرماندهی نیروی انتظامی و ستاد کل نیروهای مسلح رسیده را برای سیر مراحل تقنینی به وزارت کشور ارسال نمود.

لیکن با عنایت به طولانی شدن زمان تأیید و ارسال پیش نویس جدید به وزارت کشور،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ارایه درخواستی عنوان نمود تا ضمن بررسی لایحه جدید مدت اجرای قانون فعلی به مدت یک سال دیگر تمدید شود.پاراف.

این مطلب را هم بخوانید :   شورای نگهبان طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را هم رد کرد