بخشنامه احتساب رتبه بندی معلمان در حقوق بازنشستگی فرهنگیان

0
15
بازنشستگی فرهنگیان
بازنشستگی فرهنگیان
بخشنامه احتساب رتبه بندی معلمان در حقوق بازنشستگی فرهنگیانReviewed by پدرام علیزاده on Aug 6Rating:

پاراف بخشنامه احتساب رتبه بندی معلمان در حقوق بازنشستگی فرهنگیان : احتساب میزان افزایش حاصل از رتبه بندی معلمان در حقوق بازنشستگی موضوع بخشنامه شماره ۵۰۶۵/د/۲۲۰ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ صندوق بازنشستگی کشوری.

مصوبه مورد اشاره اختصاص به کارکنان رسته آموزشی و فرهنگی شاغل در پست آموزگار یا دبیر (معلمان) که در عین حال از ضریب ۱/۱ موضوع تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هم برخوردار هستند، دارد. بنابراین کارکنان سایر رسته ها و نیز کارکنان رسته آموزشی و فرهنگی که در مشاغل اداری سایر رسته ها مأمور به خدمت شده اند، مشمول نمی باشند.

مدیران کل محترم استان ها

احتراما پیرو نامه شماره ۴۷۸۳/د/۲۰ مورخ ۸/۷/۱۳۹۴ در خصوص طرح رتبه بندی حرفه ای معلمان کشور موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۹۹۳/ت۵۰۵۱۰هـ مورخ ۲/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران به اطلاع می رساند:

حسب پیگیری های به عمل آمده و با ملاحظه مفاد نامه شماره ۶۴۶۹۰ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۵ وزیر محترم آموزش و پرورش دائر بر واریز مقرری ماه اول و کسور بازنشستگی حاصل از اجرای مصوبه مزبور از ۱/۷/۱۳۹۴، احتساب افزایش ناشی از اجرای تصویب نامه موصوف در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان مشمول طرح مورد اشاره که از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۴ به بعد بازنشسته، از کارافتاده و یا فوت شده اند و یا می شوند با رعایت موارد زیر بلامانع می باشد:

۱- مصوبه مورد اشاره اختصاص به کارکنان رسته آموزشی و فرهنگی شاغل در پست آموزگار یا دبیر (معلمان) که در عین حال از ضریب ۱/۱ موضوع تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هم برخوردار هستند، دارد. بنابراین کارکنان سایر رسته ها و نیز کارکنان رسته آموزشی و فرهنگی که در مشاغل اداری سایر رسته ها مأمور به خدمت شده اند، مشمول نمی باشند.

۲- احراز وصول کامل مقرری ماه اول و کسور بازنشستگی متعلقه (سهم کارمند و کارفرما) بابت تمامی کارکنان مشمول اعم از شاغل و بازنشسته.

۳- احراز انطباق احکام صادره با دستورالعمل اجرایی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی.

۴- احراز و اطمینان از ارسال مستمر اطلاعات مربوط به سیستم شاغلین از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان.

بدیهی است، مسئولیت اجرا و نظارت بر حسن اجرای مقررات بر عهده آن مدیریت می باشد.

محمدعلی ابراهیم زاده

معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری

این مطلب را هم بخوانید :   متن کامل لایحه تاسیس سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران

یک دیدگاه بفرستید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید