بخشنامه منع انعقاد قرارداد با کارکنان و تعاونی های کارکنان وزارت راه و شهرسازی

بخشنامه منع انعقاد قرارداد با کارکنان و تعاونی های کارکنان وزارت راه و شهرسازی

بخشنامه منع انعقاد قرارداد با کارکنان و تعاونی های کارکنان وزارت راه و شهرسازی : وزیر راه و شهرسازی طی بخشنامه  شماره 02-100-37272 مورخ 6-7-94 از ۱۲ معاون خود خواسته است برای جلوگیری از رانت و فساد، از انعقاد قرارداد با صندوق‌ها و تعاونی‌های وابسته و کارکنان شاغل و بازنشسته خود اجتناب کنند.

آخوندی، وزیر راه و شهرسازی بر اساس این بخشنامه که به تمام واحدهای زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی و در خطاب به معاونانش در همه حوزه های راه و شهرسازی ارسال نموده است، بر عدم انعقاد قرارداد با کارکنان شاغل و بازنشسته سازمان های زیر مجموعه وزرات راه تأکید شده است.

بخشنامه منع انعقاد قرارداد با کارکنان و تعاونی های کارکنان وزارت راه و شهرسازی
بخشنامه منع انعقاد قرارداد با کارکنان و تعاونی های کارکنان وزارت راه و شهرسازی

به گزارش پاراف به نقل از اقتصادنیوز، در این نامه که عباس آخوندی خطاب به معاونانش نوشته ، آمده است:

با توجه به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوطه و همچنین قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به جهت جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز و رانت به اشخاص یا گروه های خاص، مقرر می گردد از انعقاد هر نوع قرارداد اعم از پیمانکاری، اجاره دارایی های مولد، قراردادهای BOT، BLT ، نظایر آن و همچنین قراردادهای خرید خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحا با کار کنان آن شرکت یا سازمان اعم از شاغل و بازنشسته(مانند صندوق های بازنشستگی،شرکت ها و تعاونی های کارکنان،صندوق های پس انداز کارکنان و…) خودداری به عمل آید. لازم است به قراردادهای قبلی نیز در پایان مدت قرارداد یا ظرف مدت شش ماه خاتمه داده شود.