پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

بخشنامه در خصوص برقراری فوق العاده ويژه، خبره و عالی

پاراف بخشنامه در خصوص برقراری فوق العاده ويژه، خبره و عالی :

بخشنامه در خصوص برقراري فوق العاده ويژه _خبره-عالي

این مطلب را هم بخوانید :   چراغ سبز مجلسی‌ها و مخالفت جدی سازمان امور استخدامی برای استخدام بیش از ۳۰ هزار حق‌التدریسی