باسلام و احترام
مسئولین محترم کار و امور اجتماعی
شما کار در کارخانجات تولیدی نورد فولادی که سرشار از سختی ، فرسودگی شدید پرسنل ، آلودگی صوتی و هوا ، گرمای طاقت فرساست را نادیده گرفتید . خصوصا” شهر اهواز که آلوده ترین شهر جهان شناخته شده و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز واقع است ./.
بااحترام