تصویب‌نامه در خصوص پرداخت فوق‌العاده‌ به کارمندان وزارت بازرگانی سابق

0
1

پاراف تصویب‌نامه در خصوص پرداخت فوق‌العاده‌ به کارمندان وزارت بازرگانی سابق : تصویب‌نامه در خصوص پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع بندهای (۵) و (۶) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق)

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

شماره۱۵۵۹۱۹/ت۴۹۴۱۳هـ۳/۱۰/۱۳۹۲

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۴۸۰۴/۶۰ مورخ ۷/۸/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

۱ـ با توجه به ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و برای هماهنگی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارتخانه اخیرالذکر، پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع بندهای (۵) و (۶) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق) به میزانی که حقوق و مزایای مستمر آنان با حقوق و مزایای کارمندان وزارت صنایع و معادن (سابق) تطبیق پیدا کند، با رعایت تبصره ماده (۶۸) قانون یادشده مجاز است.

۲ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۳۲۹/ت۴۹۴۱۳هـ مورخ ۷/۵/۱۳۹۲ می‌شود.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

این مطلب را هم بخوانید :   تفکیک وزارتخانه‌ها بر خلاف برنامه ششم نیست، لایحه قانون مدیریت خدمات نهایی شد، آزمونهای استخدامی تشریفاتی نیست، حداكثر حقوق مديران ۱۸ ميليون است

یک دیدگاه بفرستید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید