محاسبه دستمزد و حق بيمه کارگران فصلی چگونه است؟

0
33
محاسبه دستمزد و حق بيمه کارگران فصلی چگونه است؟Reviewed by پاراف on Aug 17Rating:

پاراف محاسبه دستمزد و حق بيمه کارگران فصلی چگونه است؟ : پاسخ این پرسش که در کارخانه اي کار مي کنم که هر سال، سه ماه زمستان، تعطيل مي شود و پس از تعطيلات نوروزي، دوباره فعاليت خود را آغاز مي کند. وضعيت دريافت دستمزد و حق بيمه ما چگونه است؟ آيا مي توانيم کارمان را جزو مشاغل فصلي قلمداد کنيم؟ به شرح زیر است:

فعاليت هاي فصلي به کارهايي گفته مي شود که بنا به ماهيتشان، در مقاطعي از سال تعطيل مي شود. کشاورزي، دامپروري و نيز، کار در برخي کارخانه ها، مانند کارخانه هاي قند يا کارخانه هاي توليد رُب گوجه فرنگي، در زمره چنين فعاليت هايي قرار مي گيرد.

به کارگران شاغل در اين حرفه ها، کارگران فصلي مي گويند. بر اساس آن چه درباره شغلتان اظهار کرده ايد، مي توان شما را کارگر فصلي ناميد. کارگران فصلي به لحاظ حقوق و دستمزد تفاوتي با ساير کارگران ندارند. قرارداد کاري آن ها مانند ساير کارگران منعقد مي شود.

ضمن اين که، توجه به عرف، در موضوع دستمزد اين دسته از کارگران، بيش از مشاغل ديگر اهميت دارد. با اين حال نبايد فراموش کنيد که دستمزد کارگران فصلي، حتي با توجه به عرف، نمي تواند کمتر از حداقل دستمزد سالانه تعيين شود. پرداخت دستمزد در ماه هايي که تعطيل هستيد، منوط به نوع توافق شما در قرارداد با کارفرماست.

در برخي مشاغل فصلي، کارفرمايان براي حفظ کارگران ماهر، حقوق ايام تعطيلي کارگاه را نيز به آن ها پرداخت مي کنند، اما اين مسئله عموميت ندارد. کارفرمايان موظفند کارگران را طبق مقررات و قوانين مربوطه بيمه کنند.

بيمه کارگران فصلي، از لحاظ سوابق و احتساب بازنشستگي، تفاوتي با ساير مشاغل ندارد. البته با توجه به عدم پرداخت دستمزد در ايام تعطيلي کارگاه، حق بيمه دوران تعطيلي رد نمي شود. اين مسئله لطمه اي به سوابق قبل و بعد از تعطيلي وارد نمي کند.

به نظر مي رسد، با توجه به مفهوم بند «الف» ماده 4 قانون تأمين اجتماعي، کارفرما، در صورت پذيرش پرداخت حقوق ايام تعطيلي به کارگران فصلي، مکلف به پرداخت حق بيمه آن ها در اين ايام نيز خواهد بود.

همچنین در پاسخ به پرسش در کارگاه ما، کارفرما به دلايل مختلف از حقوق کارگران کم مي کند. وقتي دليل آن را مي پرسيم، پاسخ درست و حسابي نمي دهد. آيا کار او قانوني است؟ باید گفت:

ماده 45 قانون کار تصريح مي کند که کارفرما فقط در اين موارد مي تواند از حقوق کارگر برداشت کند:

الف- موردي که قانون صراحتاً اجازه داده باشد

ب- هنگامي که کارفرما به عنوان مساعده، وجهي به کارگر داده باشد

ج- اقساط وام هايي که کارفرما به کارگر داده است، طبق ضوابط مربوط

د- چنان چه در اثر اشتباه محاسبه، مبلغي اضافه پرداخت شده باش

ه‍- مال الاجاره خانه سازماني(که ميزان آن با توافق طرفين تعيين گرديده است)، در صورتي که اجاره اي باشد، با توافق طرفين تعيين مي گردد

و- وجوهي که پرداخت آن از طرف کارگر براي خريد اجناس ضروري از شرکت تعاوني مصرف همان کارگاه تعهد شده است.» موارد تصريح شده براي کسر از دستمزد، شامل حق بيمه سهم کارگر و ماليات حقوق است.*خراسان.

این مطلب را هم بخوانید :   اعلام جزئیات میزان افزایش حقوق و رتبه بندی جدید فرهنگیان

یک دیدگاه بفرستید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید