با سلام چرا در باره میزان حقوق کارمندان ادارات اجرایی وزارت تعاون کار و رفاه که افتضاح است حرفی به میان نمی آید ؟