[…] تصویب نامه پرداخت فوق العاده ویژه به میزان حداکثر تا ۳۵… […]