مجموعه قوانین و مقررات امور اداری و استخدامی کارمندان و کارکنان دولت

1
4
مجموعه قوانین و مقررات امور اداری و استخدامی کارمندان و کارکنان دولت
مجموعه قوانین و مقررات امور اداری و استخدامی کارمندان و کارکنان دولت

پاراف مجموعه قوانین و مقررات امور اداری و استخدامی کارمندان و کارکنان دولت :

این مطلب را هم بخوانید :   بی ثباتی نظام اداری و بازی ادغام و تفکیک! وقتی اگر هست باید صرف امور با اهمیت تر کرد

 

یک دیدگاه

یک دیدگاه بفرستید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید