پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص ۳۴۰۰پست سازمانی به سازمان ثبت اسناد و املاک

پاراف تصویب‌نامه در خصوص اختصاص ۳۴۰۰پست سازمانی به سازمان ثبت اسناد و املاک : شماره۱۰۱۶۱۳/ت۵۰۴۶۳هـ ۴/۹/۱۳۹۳

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص تعداد (۳۴۰۰) پست سازمانی به منظور تقویت واحدهای استانی، شهرستانی و بخش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد بند (الف) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ تصویب کرد:

به منظور تقویت واحدهای استانی، شهرستانی و بخش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعداد (۳۴۰۰) پست سازمانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط ایجاد و در اختیار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد تا به صورت تدریجی و پس از مهیا شدن امکانات، تجهیزات، ساختمان‌های اداری و تأمین اعتبار لازم، حسب‌مورد توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به سازمان مذکور اختصاص یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور

اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص ۳۴۰۰پست سازمانی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

این مطلب را هم بخوانید :   پاسخ به سئوالات کارمندان و کارکنان ایثار گر دولت